La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.
Avís Legal

Política de privacitat

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.granviadigital.es, domiciliada a C / Brujas, 97 - 08202 SABADELL (Barcelona), la raó social del responsable del fitxer és Estudi Grafit Disseny de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.
La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal el poder servir la informació sobre els productes de l’empresa que els clients demanen per aquesta via.
Els destinataris d’aquesta informació únicament serà la mateixa empresa així com els ens col · laboradors oportuns per l’acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió als estaments oficials públics o privats que ho exigeixin per Llei.
Es garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel · lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això dirigirà la seva sol · licitud a través del correu electrònic mailto: info@granviadigital.es o bé a l’adreça postal C / Bruixes, 97-08.202 SABADELL (Barcelona) Espanya
La Web www. granviadigital.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il · legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Granviadigital ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.
La Web www. granviadigital.es no fa ús de cap tipus de tractament invisible.
La Web www. granviadigital.es fa tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per això si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis. La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?